Az gelişmiş bir ülkenin / Genetiği değiştirilmiş tatlı su demokratları


Böyle darbe mi olurmuş ? çakma darbeymiş.. iktidara yaramış ! A.B.D. isteseymiş kesin başarılı bir darbe olurmuş.. neden hemen internet, haberleşme, uydu - televizyon platform yayınları kesilmemiş ? B - C planı varmış.. Erken başlamış, sabah bitmiş.. şöyleymiş.. bööleymiş !

Dünya enerji kaynakları anayolunda ve fay hattının tam kavşağında belirleyici bir konumda bulunması nedeniyle sürekli basınç altında bulunan, bu yüzden her an iç ve dış manüplasyonlara maruz kalan, halkının çoğunluğu geri bırakılmış bir ülkenin; genetiği değiştirilmiş, neo liberal tatlı su demokratları da; bu sürekli yoğunlaşan statik elektrik yükünden çok etkilendiler.Bilinçlerini körelten ve bâsiretlerini bağlayan kronikleşmiş kaba bir din karşıtlığı, ikinci dünya savaşı sonrası atlantik ittifakı sömürgesi yapılan ülkenin 60 yıldır başına gelen her türlü melânetin tek sorumlusu zannedip hesabı ona kestikleri bağnaz bir RTE düşmanlığı, sürekli radyasyon bombardımanına maruz kaldıkları holding medyaları ve California - San Fransisko kontrollu sosyal medya platformlarının da etkileri sonucunda; gen yapılarında ve vücut metabolizmalarındaki mutasyonlar sonucu beyinleri kilitlendi.

Son aşamada geldikleri ofsayt pozisyonu da; Atlantik güçlerinin uzun soluklu ekonomik sosyolojik projesi ve operasyonel maşası olan Feto örgütlenmesi + Nato silahlı terör şebekesi altyapılı darbe teşebbüsünün başarısız olmasına şaşırmalarıydı.


Son otuz yıldaki hızla gelişen teknolojik- stratejik değişimlerle her an yenilenen bir dünyanın her an yeniden oluşan dengelerinden bihaber, yaşadığımız an içinde değişen dünya ve toplumsal gelişmeleri açıklamakta yetersiz kalan eskimiş teoriler ve bilgilerle anlamaya çalıştıkları bugünkü olayları çözümlemeleri de; gayet tabiidir ki, öyle saça böyle tarak hesabı bu oldu.

Otuzaltı yıl önceki nostaljik darbe hatıralarını anımsayarak haberleşmenin PTT merkez binasından bir şalter indirilerek kapanacağını, Oran’daki TRT binasında bir konsey bildirisi okunarak memleketin zaptu – rapt altına alınacağını, fiber kablolardan akmakta olan telekomünikasyon ve internet trafiğinin Kapıkule sınır kapısı girişinde testereyle kesilerek sonlanacağını, Gölbaşı Türksat'taki büyük bir çanak antenin vurularak tüm televizyon yayınların kesileceğini zannettiler.

Denizaltı ve uluslararası karasal ring şeklindeki sınırdan anlamayan fiber hatlarıyla, ayrı ayrı noktalardaki paralel çalışan yedeklemeli tv-uydu sistemleriyle, uydu – karasal verici ve kablo destekli telekomünikasyon şebekeleriyle, telekomünikasyonun – internetin – medya yayınlarının birkaç saatlik müdahale ile kontrol edilemeyeceğinden habersizdiler.

Holding medyalarının köşelerinde yıllardır muhalif insanların gazını almak için yazan ve sosyal medyada bol bol yazılarını kendi aralarındaki toplumdan uzak kapalı çevrimde paylaştıkları 70 yaş ortalaması yazarları,
yine yaş ortalaması 60 civarında olan, kahrolsun bağzı şeyler edebiyatı yaparak.. küçük olsun.. ama benim olsun politikalı, yüksek egolu - alçak profilli mâlum ebedi muhalif parti yöneticileri de yıllardır bu nostaljik hatıralarının beyinlerindeki son kalan nöronlarda yerleşmesini sağlamıştı.

Enerji havzası eksenindeki Rusya – Türki Cumhuriyetler – İran dünya ana karasının, global ticari üretim merkez atölyesi Çin’in, değişen dengelere göre her gelişmede kendi menfaatlerine göre pozisyon almakta olan Orta Avrupa’nın
bu coğrafyada eskiden olduğu gibi ABD’ye tek başına oyun kurup - dans etmesine- racon kesmesine izin vermeyeceğinden de habersizdiler.

Abd-britanya'nın terör şebekesi Nato’nun; Ortadoğu, ön Asya ve doğu Avrupa’da taşeronluğunu yapmak için iyice büyütülmüş, hantallaşmış, bünyesindeki nitelikli komutanların ayıklanıp içi boşaltılmakta olan silahlı kuvvetlerinde;
tasfiye edilmekte olan ve bu yüzden acele eden bir Nato'cu + Fetocu grubun; bu tür ince işleri yüzüne gözüne bulaştırmadan becerebileceğini zannettiler.

Nato - BOP projeleriyle, yerli neo liberâl toplum mühendisliği yapan ihânet şebekeleriyle,
dünya çapında örgütledikleri ve finansman olanakları sağladıkları cemaâtleriyle
bir dönem için deplasmanlarda oyun kurulabileceğini..
ama ana sistem ayarlarında zorlamalar- sıkışmalar- ısınmalar olduğunda; o dönemdeki ortam şartlarına göre, ateş ve basınç altındaki çekirdek ulus devlet mekanizmasının refleks göstererek, kendini koruyabilecek ve işgâli önleyebilecek kabiliyette olduğunu düşünemediler.

25 Temmuz 2016 - Istanbul - Nedim Pala