Holografik Evren / Michael Talbot

Stanford Üniversitesi beyin bilimi (nörofizyoloji) uzmanı Prf. Karl Pribram ve Londra Üniversitesi kuantum fiziği uzmanı Prf. David Bohm'un birbirlerinden habersiz olarak aynı zaman sürelerinde ortaya koydukları yeni bir evren modeli çözümlemesi vardır.

Bu modelden esinlenerek günümüz endüstri - ticari dünyasında da kullanılmaya başlayan bu yeni teknolojik gelişmeye 'Hologram teknolojisi ' adı verilmiştir.


Hologram, lazer ışığı yardımıyla yapılan üç-boyutlu bir fotoğraftır. Hologram için, fotoğraflanacak olan obje ilk önce lazer ışığında yansıtıcı mercekten geçirilen ışından yansıtılır. Sonra aynı lazer ışın kaynağı, ilk yansıyan ışıktan farklı bir faz değerinde yansıtılarak aynı fotoğraf filmine kayıt yapılır.

Film tamamlanıp baskı yapıldığında fotoğraf ışık helezonu ve koyu çizgilerden ibaret anlamsız bir şekil gibi görülür. Geliştirilmiş olan film, bir diğer lazer ışınıyla aydınlatıldığında; orijinal objenin üç-boyutlu imajı belirir.

Bu imajların üç-boyutluluğu, hologramların olağanüstü tek özelliği değildir.

Eğer hologram tekniği ile filmi çekilen bir çiçeğin hologram film baskısı kesilerek bir kaç parçaya bölünse ve sonra da lazerle aydınlatılırsa; her bir parçanın hâlâ çiçeğin bütün bir imajını koruduğu görülür.

Parçalar tekrar bölünse bile; filmin her bir ufak parçasının orijinal imajdan daha küçük, fakat bozulmamış halde imajın orjinal görüntüsü elde edilir.
Normal film görüntüsünden farklı olarak, bir hologramın her bir parçası bütünün sahip olduğu bütün bilgiyi kapsar.

İşte bu teknolojiden yararlanılarak bugün bir metânın orjinalliğinin saptanması bazı hassas ve değerli ürünler üzerine yapıştırılan etiketlerde ve finans sektöründe banka ve kredi kartlarında da kullanılmaktadır.

Yukarıda örneğini verdiğim teknolojik uygulamanın benzeri çalışma sistemi; son yıllardaki bilimsel gelişme verileri ile çözümlenmeye çalışılan makro evrenin ve mikro boyutlarda benzer özellikleri taşıyan insan beyni - zihni olan mikro evrenin çalışma sistemi; bu kitabın konusudur.

Evrenin her bir zerresindeki bilginin, bilincin; insan dahil tüm evren yapısının özünde (orjininde) holografik olarak tüm bilinç (bilgi - veri - data) mevcuttur çözümlemesi ile beyin bilimi ve kuantum fiziği uzmanlarından paylaşılan bilgiler eşliğindeki kitapta yazar Michael Talbot; 
konuyu araştıran uzmanlardan çeşitli alıntılar, bilimsel deney örnekleri ve makaleler eşliğinde konuya derinlemesine iniyor.

Makro düzeydeki evrensel sistemdeki bilincin ve bu sistemle benzer çalışma mekanizmasına sahip insan zihninin hologramik özellikte ve ayrılmaz bir sistemin yapısı olduğunu 
'Zerre; Küllün Aynasıdır !' deyişindeki gibi gözler önüne seriliyor.

Kısa bir süreliğine bu dünyaya gelip, yeyip, içip, üreyip ! sonunda mezarlık toprağında çürüyerek selvi ağaçlarının dibine gübre ve kemik kalıntıları haline gelecek olanlar,
evreni sadece üç boyutlu maddeden ibaret zanneden, çok sınırlı kesitsel verileri alabilen beş duyunun beyin adındaki transformatörü ile transforme edebildiklerinden ibâret olarak algılayanlar, 
bilinçlerinin kafataslarının içindeki yumuşak bir et parçasından, varlıklarının ortalama 70 kiloluk madde bedenden oluştuğuna imân edenler zahmet edip boşuna okumasınlar.

Küçük gezegenlerinin varolma sebebi olan ve zaman dahil tüm parametrelerle bağlı oldukları Güneş Sistemi zamanına göre ortalama sekiz saniye yaşayabilenler bu çok değerli ve kısa zamanlarını harcamasınlar.

Bin yıllardır sürmekte olan ve günümüze kadar da devam eden madde, ticaret, siyaset ve necâsetten ibaret olan, kendi ördükleri kozaları içindeki dünyalarından daha önceleri gelip geçen milyarlarca et beyinli madde beden insanımsılar gibi huzur ve huşuu içinde bırakalım geçip gitsinler.Kitap - Holografik Evren - Michael Talbot - Son Baskı; 2016

Omega Yayınevi - 456 Sayfa - Popüler Bilim Dizisi.
Bloğumdaki makalenin yazılmasından birkaç yıl sonra da; holografik veri depolamanın ' geleceğin en verimli ve gelişen bir depolama sistemi olduğu ' gerçeği ispatlandı ve 2017 yılında uygulamaya girdi.