Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley

Yirmialtıncı yüzyılın yaşantısının anlatıldığı romanda; teknoloji, genetik ve biyolojik gelişmelerin geldiği nokta sonucu insanlar ve toplum değiştirilmiştir. Sağlıklı, yüksek teknolojili bir sistemde yaşanmakta, savaşlar ve yoksulluğun olmadığı bir ortamda, herkesin kategorilere göre ayrılarak da olsa eşit ve mutlu ? olduğu bir dünya vardır.
Fakat ironik biçimde, tüm bu gelişmeler birey için önemli olan bazı insani ve kültürel değerlerin, duyguların yok edilmesi, kaldırılması ile gerçekleştirilmiştir.
Aile, kültürel çeşitlilik, sanat, edebiyat, din, felsefe ve bugünlerde son kırıntılarını hatırladığımız insani değerler kaldırılmıştır.


İnsanlar karşılıklı kabul durumunda önüne gelenle seks yapabilmekte, mutluluk hormonu sağlayıcı uyuşturucu içmekte, çocuklar beden dışı yapay bir ortamda üretilip yetiştirilmektedir.

Daha önceki bazı felsefi ve toplumsal görüşlerin aksine romanda insanlık; baskı, korku, diktatörlük, siyaset, din ve tabularla değil de; teknolojik olanaklar, zevk, keyif, eğlence ve zihnini kullanmadan yaşama kolaylığı ile ehlileştirilmiş - uysallaştırılmış - zaptu rapt altına alınarak yeni bir ütopik dünya düzeni yaratılmıştır.

Bu yeni sisteme uyum sağlamayıp karşı çıkan azınlıklar da; bu ortamdan yalıtılmış olarak özel bir bölgede vahşiler olarak adlandırılan bir topluluk olarak yaşamlarını ilkel koşullarda sürdürmektedirler.
Günümüz dünyasında da ilk belirtileri görülmeye başlayan bu yeni dünya düzeninin; insan yapısındaki ve özündeki çelişkilerini, olası sonuçlarını 1932 li yıllardaki Amerikan toplumunun ve endüstrisinin gözlemlenmesi ile yazılarak geleceği görebilen bilim kurgu - roman.

Benim de diğer görüşlere karşı savunduğum; insanların korku, şiddet, baskı, siyaset soslu dinler gibi eski ve demode olmuş araçlar ile değil de ..
esas olarak teknolojik olanaklar, bedensel hazlar, sanal dünya avuntuları, medya manüpilâsyonları ile ehlileştirilerek kontrol edilebileceğini ve robotlaştıralabileceğini anlatan bir kurgu bilim hikâyesi.

Brave New World - Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

348 sayfa - İthaki Yayınları - Bilim Kurgu Roman